BỘ VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE

Rmix Design xin gửi đến các bạn bộ video hướng dẫn sử dụng, được chia làm 3 phần từ cơ bản đến nâng cao, giúp các bạn nắm bắt được các phần của một website, từ đó dễ dàng chỉnh sửa và quản lý website của mình.

Phần 1: Hướng dẫn sử dụng cơ bản

Bài 1: Hướng dẫn thêm, xóa, sửa bài viết

Bài 2: Hướng dẫn thêm, xóa, sửa , sản phẩm

Bài 2.1: Hướng dẫn thêm sản phẩm có biến thể (Size, kích thước, màu sắc)

Bài 3: Hướng dẫn quản lý thành viên trên website

Bài 4: Hướng dẫn thêm mã giảm giá trên website

Bài 5: Hướng dẫn chỉnh sửa menu trên website

Phần 2: Hướng dẫn sử dụng trung cấp

Bài 6: Hướng dẫn chỉnh sửa nội dung đầu trang (Header)

Bài 7: Hướng dẫn chỉnh sửa nội dung chân trang (Footer)

Bài 8: Hướng dẫn chỉnh sửa nội dung trên trang chủ

Phần 3: Hướng dẫn sử dụng nâng cao

Bài 9: Hướng dẫn cài đặt Website bằng Duplicator

Bài 10: Hướng dẫn cấu hình SMTP để gửi email

Bài 11: Hướng dẫn xác định kích thước hình ảnh trên website

Bài 12: Hướng dẫn chỉnh sửa css trên trang web